שארית בשר (שיר), מערבית דניאל בהר
תשעה שירים, מגרמנית שמעון זנדבנק
שני סיפורים
אותות (שיר)
נבוכותיהן של 'זכויות האדם' (פרק), מאנגלית עדית זרטל
בין קדיש לקדיש (שירים)
רוגטקה (סיפור)
ארבעה שירים
נסיעה לירושלים (שיר)
ארבעה שירים
ללכת דרך קירות (מסה), מאנגלית איה ברויר
שני שירים
לפעמים אצבעות ידך (שירים)
השיח של האדון ומות השירה, המקרה של אבידן (מסה)
לייקה, כלבה שנטרפה נפשה (שיר)
הניאנדרתל עם מכונת הכתיבה (שיר)
הכליאה הגדולה, מצרפתית חיים דעואל לוסקי וענת מטר

על הוויכוח בין פוקו לדרידה (מסה פילוסופית)
שני שירים
שקופה (שיר)
שני שירים
ברלין, אלכסנדרפלאץ (קטעים מרומן), מגרמנית ניצה בן ארי
על ברלין, אלכסנדרפלאץ (מסה), מגרמנית לאה מור
ערי האדם ונשמתו, מסה על דֶבּלין, מגרמנית ענבל קולינר
פסבינדר מביים את דבלין, מאנגלית קרן דותן
תגובה
מֻחַמָּד אַלמאע'וּט
פאול צלאן
יורם נסלבסקי
דנה לובינסקי
חנה ארנדט
יצחק מלמד
תמר גטר
יעקב ביטון
שמואל שוחט
יונתן סואן
אייל ויצמן
עמוס קושניר
דוד לוין
יצחק לאור
חדוה הרכבי
אודי לזר
מישל פוקו
חיים דעואל לוסקי
וענת מטר
נוית בראל
עירית כץ
טל ניצן
אלפרד דֶבּלין
ולטר בנימין
ריינר ורנר פסבינדר
איאן בוּרוּמה
מאיר ויזלטיר       

למשלוח כתבי יד: info@mitaam.co.il
לבירורים: admin@mitaam.co.il
המערכת אינה מתחייבת להחזיר כתבי יד
טלפון להזמנת מנוי ובירורים: 050-6371242
  לרכישת מנוי ו\או רכישת חוברות
MITAAM, A Review of Literature and Radical Thought
edited by Yitzhak Laor
  English


עיצוב: סיגל רונן