שלושה שירים
גילוח [סיפור], מאנגלית יצחק לאור
אהבת הפר לפרפר [שירים]
ברית [סיפור]
שני שירים
ההספד על ערפאת, מערבית עלא חליחל
הפסל [סיפור]
שישה שירים
א. ב. יהושע ו"השנאה המזרחית" לערבים [מסה]
יאלו [קטע מרומן] מערבית מלי ברוך
סיפור ספציפי [סיפור]
חיים פגיעים [מסה]
שני שירים, מאיטלקית מיקה פדובאנו
שני קטעים על היידגר
בשולי התרגום לוויטגנשטיין


הפלנטה של אידה פינק [רשימה]
"לשונם הטמא שקראוהו עברית" בין לשון הקודש והארמית:
לגנאלוגיה של העברית [מסה פילוסופית]

עיונים בחטא, בסבל, בתקווה ובדרך האמיתית (ב'),
מגרמנית רן הכהן
אהרן שבתאי
עוז שלח
יצחק לאור
תמר וייס
שי דותן
מחמוד דרוויש
לאה איני
נתלי-מון שפונט
יצחק לאור
אליאס ח'ורי
אסף שור
ג'ודית באטלר
אאוג'ניו מונטאלה
לודוויג ויטגנשטיין
ענת מטר
וגדעון פרוידנטל
נעמה גרשי
עודד שכטר

פרנץ קפקא
       

למשלוח כתבי יד: info@mitaam.co.il
לבירורים: admin@mitaam.co.il
המערכת אינה מתחייבת להחזיר כתבי יד
טלפון להזמנת מנוי ובירורים: 050-6371242
  לרכישת מנוי ו\או רכישת חוברות
MITAAM, A Review of Literature and Radical Thought
edited by Yitzhak Laor
  English

גיליון 1
גיליון 3

עיצוב: סיגל רונן