שני שירים
גונבת (סיפור)
שבעה שירים
ייאוש בלתי-מנוצח, מאנגלית עודד וולקשטיין
"האם גם היום תשב לכתוב שיר?" (שיר)
קווים לדמותה של חומת ההפרדה (מסה פילוסופית)
אמנות, אמת ופוליטיקה (הרצאת הנובל), מאנגלית אברהם עוז
שלושה סיפורים
אני לא כותב לבד (שירים)
רמזים חלשים של שלווה (יומן מפלסטין), מערבית גיא רון-גלבוע
שני שירים
פאול צלאן כותב לאמו המתה (מסה ותרגום שירים חדשים)
מלופפים, יחד (מסה)
שירים בקאפס-לוק
"מחשבה נידחת מאסיה על דג מלוח פולני" (מסה)
תינוק (סיפור)
שבעה שירים
זר (סיפור)
הספרות והחיים (מסה)

בשולי "הספרות והחיים" (מסה)
אהרן שבתאי
דפני ליסבונה
הילה להב
ג'ון ברגר
סרגון בולוס
אריאל הנדל
הרולד פינטר
יצחק לאור
נדב אברוך
עדניה שבלי
עודד כרמלי
שמעון זנדבנק
רויאל נץ
נמרוד מתן
יצחק לאור
יעל נאמן
רוני הירש
איתמר אורלב
ז'יל דלז
חיים דעואל לוסקי, יואל רגב ודפנה רז
       

למשלוח כתבי יד: info@mitaam.co.il
לבירורים: admin@mitaam.co.il
המערכת אינה מתחייבת להחזיר כתבי יד
טלפון להזמנת מנוי ובירורים: 050-6371242
  לרכישת מנוי ו\או רכישת חוברות
MITAAM, A Review of Literature and Radical Thought
edited by Yitzhak Laor
  English


עיצוב: סיגל רונן